Letný filmový festival 4 živly

Téma

MOC JE VŠADE, ALE MOC NIE JE VŠETKO

Po minuloročnom „láskyplnom“ ročníku prichádzajú 4 živly so zdanlivo náročnejšou témou MOCi. Naši účastníci a účastníčky ju mohli okúsiť už v zimnej edícií 4 živlov koncom februára tohto roka, kedy sme sa podrobne venovali téme MOC MÉDIÍ.

Definovanie toho, čo je moc, môže byť náročné už len z dôvodu komplexnosti tejto témy. Pre zjednodušenie orientácie si môžeme vypomôcť prístupom jedného z najväčších filozofov 20. storočia Michela Foucaulta, ktorý sa celoživotne vo svojom diele téme moci venoval. Podľa Foucaulta je moc všade okolo nás, prejavuje sa vo všetkých zložkách spoločnosti. Je to moc, ktorá je absolútna, zvrchovaná, politická, moc ako stratégia a technika vlády, a to nielen politických štruktúr, ale napríklad aj rodinných a iných vzťahov. V tomto spojení vyvoláva moc aj negatívne emócie. Ale manipulácia mocou (nie len obrazom) vie byť negatívna aj pozitívna. Moc prirodzene vyvoláva odpor, rebéliu, kritické myslenie. Môže učarovať a pohltiť. Využívaním moci môžeme mnohé ovplyvňovať a kultivovať. Avšak predovšetkým by mala byť moc vedením, poznaním (a naopak). A ak moc vychádza zdola, z jednotlivých menších spoločenských skupín a štruktúr, vznikajú napríklad aj také projekty, akými sú 4 živly.

Snažili sme sa vybrať do programu filmy, ktoré reflektujú väčšinu spomínaných podôb a dúfame, že ich (a možno aj iné) spoločne počas 16. ročníka letných 4 živlov objavíme. Taktiež sme pre vás pripravili sériu zaujímavých master class a prezentácií: režiséri Marcel Łoziński a Robert Kirchhoff vám predstavia (o)pozíciu moci tvorcov, moci dokumentu a reality. Martin Čihák vás uvedie do tajov a moci experimentálneho filmu, a Mocný výber Fest Anče vás spúta kvalitnými animovanými filmami. 4 živly v piatok ovládnu svojou čarovnou mocou priestor Spolku v Štiavnických Baniach, kde si budeme môcť vychutnať fantastický sprievodný program.

Tento rok sa zvolená téma opäť ukázala byť nanajvýš aktuálnou. Sme vďační, že 4 živly majú svoju vernú komunitu a že jej (po)moc a finančná podpora nám umožnila zorganizovať už štvrtý ročník Detských 4 živlov. Tie vám predstavia množstvo fantastických filmov nielen pre deti, ktoré sa zúčastnia hudobného, animačného workshopu a výtvarno-animačných dielní. Ešte raz ďakujeme za podporu všetkým, ktorí prispeli!

Tohtoročnou mocnou novinkou je sekcia filmov, ktoré si môžu pozrieť všetci vyznávači kvalitného filmu na internete. 4 živly teda aj naďalej ostávajú komornejším podujatím, ale začínajú sa rozpínať a ovládať virtuálny priestor.

Sme radi, že 4 živly vytvárajú príťažlivú platformu aj pre iné zaujímavé projekty. Okrem tradičného Letného worshopu MPhilms ponúkame v spolupráci s našimi partnermi výstupy workshopu Neviditeľná Štiavnica – newest media workshop a projektu Videokocka. Viac o programe o celkovom dianí zistíte vo vnútri katalógu alebo na www.4zivly.sk.

Na záver nám ostáva len dúfať, že nám živly budú naklonené a moc počasia sa nám ukáže len v tej najpozitívnejšej podobe.

Za celý tím organizátorov želáme skvelé živly umocnené o fantastické, nielen filmové, zážitky! 

Daniela a Otchka