Letný filmový festival 4 živly

Téma

MOC MÉDIÍ

Médiá klamú! Nedôvera k informáciám servírovaným masmédiami najrôznejšieho druhu, vytváranie alternatívnych informačných kanálov s obmedzenou životnosťou či dôveryhodnosťou, a bazírovanie na princípoch ochrany súkromia sa v posledných rokoch presunuli z „undergroundu“ do „mainstreamu“. Stali sa témami vášnivých debát a MOC MÉDIÍ je vďaka nim jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti.

Klamú médiá? Alebo len obratne pracujú s našou dôverčivosťou? Aké nástroje vlastne využívajú? Stačí sa pozrieť hore, aby sme videli, kto ťahá nitkami? Platí myšlienka, že konšpiračné teórie sú v prvom rade modernou mytológiou, alebo skôr tá, ktorá tvrdí, že paranoja je chorobou rozhľadených? Zimný filmový seminár možno nezodpovie všetky otázky, vynasnaží sa však pozrieť na tému z viacerých strán a uhlov pohľadu.

4 živly neklamú. Uznávajú, že film ako médium je manifestom subjektivity viac než čímkoľvek iným. Realita prechádza na ceste od svojho spracovania vo forme audiovizuálneho záznamu k prijatiu publikom neoddiskutovateľnými zmenami. Nakoľko teda môžeme veriť filmu? Televízii? Tlači? Internetu? A môžeme veriť 4 živlom, hoci neklamú?