Letný filmový festival 4 živly

Téma

REBÉLIA

Rebélia je zaujímavý stav. Znamená porušovanie zaužívaných pravidiel, nerešpektovanie autorít, alebo hľadanie východísk v slobodnom a kritickom myslení. Má rôzne formy. Mala som 9 rokov a v škole prírode 11 žiakov vydržalo 4 hodiny sedieť pred karotkovou kašou. Bola odporná a odmietli sme ju zjesť. Pokúšala som sa prekonať, ale nemohla som ju preglgnúť. Učiteľky sa nevzdávali, my sme ale boli silnejší. Pravidlá hry sa pritvrdzovali. Zakázali nám ísť sa hrať, na WC, nedostali sme vodu, držali nám nosy a snažili sa napchať tú oranžovú tekutinu do úst. Pár detí sa pozvracalo. Niektorým stekali slzy po lícach. „Kým nezjete, neodídete!“ A my sme nezjedli a vydržali. Lebo to bolo proti nášmu presvedčeniu, pretože sa nám to priam fyzicky hnusilo a potom už aj z princípu, z istej kolektívnej súdržnosti. Bola to malá vzbura v škole prírode, žiadna revolúcia, len drobné nabúranie systému. Potom mi prišla otvorená obálka s listom od babičky. Vraj mi posiela 20 korún, ale neboli tam. Za rebélie sa niekedy platí....

Rebélia je prirodzený stav. Najväčšími rebelmi boli pre mňa ľudia, ktorí ani nevedeli, že nimi sú. Niekedy rebelov nazývali provokatérmi, divnými, inými, bláznami... Čím sme starší, tým je naša rebélia umiernenejšia, u niektorých upadne do plného konformizmu. Niektorí majú konkrétnejšie ciele, sú viac politicky uvedomelí. Osobne si myslím, že rebélia je pozitívna, až potrebná. Poukazuje na to, ako by veci mohli fungovať lepšie. A to je pre mňa základnou motiváciou rebelantstva. Veľakrát ide o kreativitu, istú citlivosť voči realite, často aj o humor.

Keď sme premýšľali nad tohtoročnou témou zimných živlov, prišli sme k otázke: kto je vlastne dnes rebelom? Existuje niečo všeobecne platné, proti čomu sa oplatí rebelovať? Postupne sme sa dopracovali k úvahe, že každý/á máme v sebe istého rebela alebo rebelku. Rebelanstvo je zdravé, podporuje v nás rozhľad a odvahu, nemalo by urážať, ale zdravo povzbudzovať. Rebélia nie je revolúcia, aj keď majú k sebe blízko. Rebélia môže byť performance, happening, alebo životný pohľad. Rebelovať sa dá voči všeličomu a aj len tak. A ja dúfam, že také budú aj naše spoločné rebelantské zimné živly.

Daniela