Letný filmový festival 4 živly

Téma

VIERA V ÚSPEŠNÝ ROČNÍK

Netreba veriť všetkému. V prípade 19. ročníka Letného filmového seminára 4 živly netreba veriť dokonca ani jeho vizuálu. Vieru Strniskovú, Chytilovú či Ferbasovú by ste v programe hľadali márne. Slovnou hračkou sme chceli naznačiť, že aj s témou naoko takou vážnou, ako sa viera javí byť, sa vieme a chceme hrať.

Vieru ako individuálne či skupinové presvedčenie o existencii a fungovaní čohokoľvek nevnímame len v náboženskom kontexte, ako sa prvoplánovo ponúka. Kto z nás by neveril (alebo nestratil vieru) v lepšiu, ideálne ružovú budúcnosť? Kto by sem-tam nedôveroval svojim blízkym alebo aj vzdialenejším vierohodným osobám? Kto by v prípade sklamania týmito osobami nepodľahol presvedčeniu, že iba jeho pravda je skutočná? A kto by pri pozeraní kvalitného filmového diela v hustnúcom vzduchu kina Akademik neprepadol jeho autenticite a neuveril, že príbeh na plátne sa mohol stať presne tak, ako ho filmárski majstri či majsterky vtlačili do filmového pásu? Chtiac-nechtiac, všetci sa raz začas prichytíme pri tom, že bezostyšne veríme.

My 4 živly veríme v kvalitný ročník. Mimoriadne úspešná zimná verzia seminára vo februári dokázala, že osud jej vie byť naklonený, a viera, že ani letná edícia nesklame, je tak viac ako opodstatnená. Vidíme sa na premietaniach (a premietaniami nemyslíme čľapkanie v tajchoch!), prednáškach, diskusiách, koncertoch a párty! Môžeme veriť, že našej ponuke neodoláte?

Peter Gašparík