Letný filmový festival 4 živly

Piatok
10. 08. 2012
Kino Akademik
19:00

Letný workshop MPhilms 2012

5. ROČNÍK
TÉMA: HRANICE

30. 7. – 12. 8. 2012, Banská Štiavnica – Skautský dom

autori a producenti projektu: Marek Leščák a Mátyás Prikler
koordinátorka workshopu: Katarína Krnáčová

5. ročník Letného medzinárodného workshopu MPhilms je určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa zaujímajú o film, fotografiu, performance a výtvarné umenie. Workshopu sa zúčastnia 24 vybraní uchádzači zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa pod vedením skúsených lektorov (profesionálov) hravou formou zoznámia s jednotlivými oblasťami umenia.

Jednotlivé workshopy budú zamerané na:

VIDEO A EXPERIMENTÁLNY FILM - lektori: Peter Kerekes a Marek Šulík

FOTOGRAFIU – lektor: Juraj Fifik a Tomáš Manina

VÝTVARNÉ UMENIE – lektorka: Mira Podmanická

PERFORMANCE - lektor: József Juhász R.

V rámci jednotlivých workshopov budú účastníci tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby. Pomocou praktických cvičení sa zoznámia s jazykom a výrazovými prostriedkami filmu, fotografie, performance a výtvarného umenia. Teoretická aj praktická časť workshopu tak môže aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorá je, na rozdiel od iných krajín, vo vzdelávaní na Slovensku nerozvinutá, a to je mediálna výchova a všetko, čo s týmto pojmom súvisí. Výsledkom práce jednotlivých účastníkov budú realizované performance, videofilmy, fotografie a výtvarné diela, ktoré budú prezentované 10. augusta 2012 na podujatí nášho hlavného partnera - Letnom filmovom seminári 4 živly. Prezentácia máva zaujímavú návštevnosť (cca.
200 ľudí), čo je výzvou aj pre účastníkov workshopu. Tvorcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu, ktorá môže byť podnetná v ich ďalšom smerovaní. Následne budú jednotlivé diela prezentované na webovej stránke www.mphilms.sk Účastníci workshopu sa automaticky stávajú držiteľmi akreditácií, ktoré im umožňujú priamy vstup na celý program Letného filmového seminára 4 živly: HRANICE, kde majú šancu zhliadnuť diela slovenskej a svetovej kinematografie s lektorskými úvodmi. Organizátori okrem odborného vedenia jednotlivých workshopov zabezpečia technické prostriedky potrebné k realizácii jednotlivých projektov (kamery, strižne, počítače atď.), a taktiež stravu a ubytovanie pre účastníkov.

Časový harmonogram:
30. júl – 12. august 2012 Letný workshop MPhilms 2012
9. – 12. august 2012 14. ročník Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE
10. august 2012 Premiéra filmov, prezentácia performance a vernisáž výstavy fotografií a výtvarných prác realizovaných účastníkmi Letného workshopu MPhilms 2012.

Prezentácia výsledkov workshopu: Piatok / 10. 8. 2012 - AKADEMIK - 19:00