Letný filmový festival 4 živly

Piatok
09. 08. 2013
Kultúrne centrum
17:00

Výber Homo Felix

 „Animation itself is the hard copy of psychological memory, tvrdí teoretik animácie Paul Wells.
Psyché, duša. Hovorí svojským jazykom, nelogickým, je plná symbolov, snových obrazov a podvratných analógií. Presne tak sa vyjadruje animovaný film. Pri téme láskay ukazuje zrastanie arašidov, prosperujúcich libido-zajačikov či mytologické obcovanie zeme s oblohou. Animované milostné príbehy len zriedka ponúkajú človeka z mäsa a kostí, s ktorým sa môžete vy či ja stotožniť, sú skôr prejavom esencie lásky, jej vnútorných vzorcov a mentálnych obrazov. Podoby lásky v kolekcii sú také široké, aké len pamäť kolektívnej psyché môže vytvoriť.

Začiatky (Clorinda Warny, Suzanne Gervais, Lina Gagnon, Kanada, 1981)

Kontakty (Jaroslava Havettová, Československo, 1981)

Veľký nepokoj (Richard Condie, Kanada, 1985)

Dim (Marek Skrobecki, Poľsko, 1992)

Jojo medzi hviezdami (Marc Craste, UK, 2003)

Manželstvo je pre... (PES, USA, 2009)

Krokodíl (Kaspar Jancis, Estónsko, 2009)

Láska a krádež (Andreas Hykade, Nemecko, 2010)