Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Štvrtok
06. 08. 2015
Kino Akademik
13:00

Videnie Kurta Krena

Predmetom prednášky Martina Čiháka, popredného českého odborníka na experimentálny film, ale aj režiséra a pedagóga, bude ukážka jedinečnosti filmového videnia rakúskeho avantgardného filmára Kurta Krena, doplnená o projekcie 16 mm kópií jeho filmov: 

2/60 Kopfe aus dem Szondi test (4 min.)

4/61 Mauern-Positiv-Negativ und Weg (4 min.) 

31/75 Asyl (9 min.)

37/78 Tree again (4 min.)

Ako teoretické východisko nám poslúži najmä text Petera Weibela: Umenie Kurta Krena: opseografia namiesto kinematografie, publikovaný vo slovenčine v zborníku Hladné oko (2001). Predpokladaná dĺžka: 90 min.

Martin Čihák

Martin Čihák vyštudoval učiteľstvo na Matematicko-fyzikálnej fakultu Univerzity Karlovej, strih na Filmovej a telvíznej fakulte FAMU a postgraduálne štúdium na katedre filmovej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Doma i v zahraničí nakrútil desiatky filmov, tzv. filmoklipov a reklamných upútavok, autorsky aj organizačne sa podieľal na prezentáciách českého nezávislého filmu doma aj v zahraničí. Okrem filmárskych aktivít sa venuje aj pedagogickej a publikačnej činnosti (časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba, Kino Ikon). V roku 2001 spolupracoval na príprave zborníka Hladné oko, venovaného rakúskemu experimentálnemu filmu.