Letný filmový festival 4 živly

Piatok
09. 08. 2013
Art Cafe
15:30

Láska po slovensky

Ach, tá láska nebeská... Láska je súčasťou vari každého príbehu, najviac „predáva“ aj najviac odpudzuje svojou gýčovitosťou. Inú funkciu však zastávala v (socialistickej) produkcii Krátkeho filmu – kde najmä „slúžila“ výchovno-vzdelávaciemu zámeru. Vysoká rozvodovosť, detská kriminalita z dôvodu absencie rodičovskej lásky, sexuálna výchova a plánované rodičovstvo, prevencia pred pohlavnými chorobami, výstraha pred neverou... – to všetko fungovalo ako zdvihnutý prst spoločnosti, ktorý ukazoval, čo je dovolené a čo nie.

Filmy vybrala Eva Filová, filmová teoretička a autorka pripravovanej publikácie Eros, sexus a gender v slovenskom filme, ktorú vydá Slovenský filmový ústav.

Láska – neláska (Ladislav Kudelka, 1964, 11 min.)

Reportáž o mládeži (Carmine de Lipsis, Otakar Krivánek, 1965, 11 min.)

Nevera (Pavel Sýkora, 1970, 11 min.)

Zakázané ovocie (Karol Floreán, 1976, 20 min.)