SK/EN

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Občianske združenie štyri živly
Legionárska 15
831 04 Bratislava

Fakturačné údaje

Občianske združenie štyri živly
Novackého 2
841 04 Bratislava

IČO: 31813291
DIČ: 2021697755

Bankové spojenie:
SK09 1100 0000 0029 2485 6086
SK62 1100 0000 0029 2885 6091
(Tatrabanka, a.s.)

Kontakty

Info: 4zivly@gmail.com
Detské 4 živly: silvia.klasa@gmail.com
Akreditácie: akreditacia@4zivly.sk
Press: pr@4zivly.sk / +421 915 711 880

Štatutárni zástupci

Ondrej Starinský
Peter Gašparík

Správna rada

Ondrej Starinský 
Peter Gašparík
Daniela Cölle
Martin Kaňuch
Zuzana Očenášová
© 2013 - 2024 4živly. Všetky práva vyhradené.
Dizajn Malina Studio
Code Big Branding
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram