Letný filmový festival 4 živly

Kontakt

Korešpondenčná adresa:

občianske združenie štyri živly
Legionárska 15
831 04 Bratislava

Fakturačná adresa:

občianske združenie štyri živly
Novackého 2
841 04 Bratislava

IČO: 31813291
DIČ: 2021697755

Bank. spojenie:

SK09 1100 0000 0029 2485 6086
SK62 1100 0000 0029 2885 6091
(Tatrabanka, a.s.)


info: 4zivly@gmail.com

Detské 4 živly: silvia.klasa@gmail.com  

akreditácie: akreditacia@4zivly.sk

press: pr@4zivly.sk 
        +421 915 711 880

Štatutárni zástupci:

Ondrej Starinský
Peter Gašparík

Správna rada:

Peter Gašparík
Daniela Chlapíková
Martin Kaňuch
Zuzana Očenášová
Ondrej Starinský

Logo na stiahnutie vo formáte .jpg a .eps