Letný filmový festival 4 živly

Sobota
11. 08. 2012
Kino Akademik
15:30

Na hraniciach Rumunska

Krajina ticha (Robert Lakatos, RO 2002, 37 min)

Casino Transsylvaniae (Robert Lakatos, RO 2006, 26 min)

Zdivočenie (Dan Curean, RO 2012, 52 min)

 

Premietanie týchto filmov je súčasťou projektu Generating Trust.

Projekt Generating Trust bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).