Letný filmový festival 4 živly

Podporte nás (2%)

Občianske združenie štyri živly si Vás dovoľuje požiadať o 2% z Vašich daní. Podporiť nimi môžete organizáciu filmového festivalu 4 živly v Banskej Štiavnici. Vďaka Vašej podpore budeme môcť aj tento rok pripraviť nielen filmový a sprievodný program 22. Letného filmového festivalu na tému EXIT, ale aj program Detských 4 živlov pre najmladšiu generáciu účastníkov a ich rodičov. 

AKO NA TO? 

1. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Do týchto kolóniek vypíšte nasledujúce údaje:

občianske združenie štyri živly, Novackého 2, 841 04 Bratislava / IČO: 31813291 / Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (v roku 2020 je tento termín posunutý na 30. 6. kvôli pandemickým opatreniam) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

2. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO (časť IV. kolónka 3)

3. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

4. Stiahnite si a vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – doručte na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska do dátumu, ktorý bude vyhlásený an tento pčel.

5. V prípade, že ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete nám venovať 3% z vašich daní. K daňovému priznaniu alebo k vyhláseniu o poukázaní 2% pripojte nasledujúce tlačivá – Potvrdenie od vysielajúcej organizácie, Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.