Letný filmový festival 4 živly

Tím

Daniela Cölle -  umelecká riaditeľka,  dramaturgia

Daniela Cölle študovala odbor Filmová veda na Vysokej škole múzických umení, ktorú v roku 2008 ukončila titulom PhD. Počas svojich štúdií bola manažérkou e-learningových a  vzdelávacích projektov a pôsobila ako editorka filmovej časti internetového magazínu 5D. Od roku 2008 do roku 2012 pôsobila vo filmovej produkcii a od roku 2012 do roku 2014 bola konateľkou distribučnej spoločnosti Filmtopia, s.r.o.. Daniela Cölle organizuje filmový seminár 4 živly od roku 2003, od roku 2008 je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia štyri živly a jeho riaditeľkou.

 

Ondrej Starinský -  výkonný riaditeľ, dramaturgia,  fundraising

Ondrej Starinský absolvoval Filmovú vedu na VŠMU (2005). Pracoval pre viacero slovenských filmových festivalov ako PR manažér (MFF Bratislava 2010, FIFFBA 2010) a koordinátor dopravy kópií (Art Film Fest 2008 – 2013). Pre film Viditeľný svet zabezpečoval domáce a medzinárodné PR a účasť filmu na filmových festivaloch (2011 – 2012). Deväť rokov pracoval v Nadácii otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) najprv ako koordinátor súťaže Novinárska cena, neskôr ako manažér mediálneho programu. Od mája do decembra 2014 pracoval ako fundraiser v Nadácii Petit Academy, neziskovej organizácii vydavateľstva Petit Press. 4 živly spoluorganizuje od roku 2006, najprv ako koordinátor sprievodných podujatí, neskôr mu pribudla doprava kópií, komunikácia s distribučnými a world sales spoločnosťami ohľadne premietacích práv, čiastočne fundraising a komunikácia s partnermi. Od roku 2015 je štatutárom občianskeho združenia štyri živly a výkonným riaditeľom filmového seminára 4 živly.

 

Zuzana Očenášová – dramaturgia, fundraising

Zuzana Očenášová vyštudovala psychológiu, rodové štúdiá a filmovú vedu. Doktorát získala v odbore Európske štúdiá a politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V rokoch 2001 - 2010 pracovala vo viacerých mimovládnych organizáciách venujúcich sa ľudským právam a právam žien. Odvtedy sa venuje najmä výskumu. V oblasti audiovízie pôsobila ako filmová redaktorka časopisu Vlna a tajomníčka poroty na Art Film Feste. 4 živly organizuje od roku 2000, od roku 2008 do 2015 bola štatutárnou zástupkyňou OZ štyri živly a riaditeľkou filmového seminára.

 

Martin Ciel – hlavný dramaturg

Martin Ciel (Doc., PhD.) pôsobil v SAV, neskôr ako vedúci oddelenia výskumu v Slovenskom filmovom ústave, v súčasnosti ako pedagóg na VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Prednášal v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, či v Minsku. Knižne publikoval odborné publikácie Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika (2017) a rôzne štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch. Pôsobí ako programový poradca niekoľkých medzinárodných filmových festivalov. Podieľa sa na príprave a realizácii filmového seminára 4 živly od jeho začiatkov.

 

Martin  Kaňuch - hlavný dramaturg

Martin Kaňuch je zodpovedný redaktor (knižná produkcia) edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu. Člen edičnej rady SFÚ a koordinátor projektu československých filmologických konferencií. Od roku 1998 šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon. Ako dramaturg a lektor odborných úvodov pôsobí a spolupracuje na projekte filmového seminára 4 živly od jeho vzniku.

 

Tomáš Hudák - dramaturg

Tomáš Hudák sa živí programovaním filmov, prácou na festivaloch a príležitostne písaním. V A4 – priestore súčasnej kultúry má na starosti filmový program, ktorý funguje pod značkou Kino inak. Je členom programového tímu a programovým koordinátorom na MFF Cinematik Piešťany a MFF Bratislava, redaktorom časopisu Kinečko a v minulosti pracoval taktiež v archíve Slovenského filmového ústavu. Na 4 živloch je od roku 2016 editorom festivalového zborníka a od roku 2018 programovým koordinátorom. 

 

Silvia Klasová – manažment a dramaturgia Detských 4 živlov

Silvia Klasová absolvovala v roku 2003 odbor Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako spoluorganizátorka filmového festivalu Áčko a ako dramaturgička bratislavských filmových klubov Mladosť a Múzeum. Venovala sa tiež publikačnej činnosti a aktivitám v rámci hnutia filmových klubov. Po absolvovaní školy niekoľko rokov pracovala ako koordinátorka kancelárie MEDIA Desk. V rokoch 2010 a 2011 zastrešovala ako kreatívna producentka pre TV Markíza niekoľko televíznych projektov vo vývoji. Od októbra 2011 pôsobila v TV Nova postupne ako autorka, šéfautorka a od augusta 2013 ako kreatívna producentka denného seriálu Ulice. V roku 1999 založila Letný filmový seminár 4 živly a viedla ho až do roku 2008, zároveň bola štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia štyri živly. Do tímu Letného filmového seminára 4 živly sa po materskej dovolenke vrátila v roku 2012 s projektom Detské 4 živly, ktorý sa stal stabilnou súčasťou filmového seminára.  

 

Monika Lošťáková - programová koordinátorka, produkcia Detských 4 živlov 

Monika Lošťáková je absolventkou audiovizuálnych štúdii na FTF VŠMU. Venuje sa práci na viacerých filmových festivaloch a podujatiach ako MFFK Febiofest, Art Film Fest, Fest Anča, Ekotopfilm. Piaty rok je spoluorganizátorkou medzinárodného edukačného podujatia Visegrad Film Forum. Je office managerom produkčnej spoločnosti nutprodukcia (filmy Cez kosti mŕtvych, Ostrým nožom, Cirkus Rwanda). 

 

Karolína Doktoríková - produkcia 

Karolína Doktoríková pripravuje ako produkčná medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc v Bratislave i Košiciach, v rokoch 2018 a 2019 pracovala pod hlavičkou Bielej noci aj na prípravách silvestrovských osláv v hlavnom meste. Pracuje tiež pre Medzinárodný filmový festival Art Film Fest, Visegrad Film Forum a má skúsenosti s divadelnou i filmovou produkciou. 

 

Peter Gašparík – PR manažér 

Peter Gašparík vyštudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia aj po jeho absolvovaní scenáristicky a dramaturgicky pracoval na viacerých krátkometrážnych filmoch (hraných, dokumentárnych aj animovaných), jeho celovečerným scenáristickým debutom bol horor Zlo (réžia: Peter Bebjak, 2012), s ktorého režisérom neskôr pracoval aj na dráme Čistič (2015). Na pozícii PR manažéra pracoval pre niekoľko iných filmových podujatí a projektov (Týždeň slovenského filmuSlnko v sieti, vzdelávacie podujatia pre filmových profesionálov MIDPOINT a FÓRUM, projekty spoločnosti HITCHHIKER Cinema, filmy Felvidék - Horná zemŠpina). Pre 4 živly pracuje na rovnakej pozícii od roku 2011, od roku 2015 je štatutárnym zástupcom OZ štyri živly. 

 

Milan Stolár – umelecký návrh a realizácia vizuálu ročníka 2023

Milan Stolár je absolvent Technickej univerzity vo Zvolene. Po štúdiu pôsobil v Atelieri S a agentúre CREATIVE PRO group od roku 2014 tvorí pod vlastnou značkou Intuitio studio. Venuje sa hlavne tvorbe identity značky, marketingovému a obalovému designu a tvorbe vizuálnych konceptov.