4 živly - filmový seminár

Tím

Daniela Chlapíková -  výkonná riaditeľka,  dramaturgia

Daniela Chlapíková študovala odbor Filmová veda na Vysokej škole múzických umení, ktorú v roku 2008 ukončila titulom PhD. Počas svojich štúdií bola manažérkou e-learningových a  vzdelávacích projektov a pôsobila ako editorka filmovej časti internetového magazínu 5D. Od roku 2008 do roku 2012 pôsobila vo filmovej produkcii a od roku 2012 do roku 2014 bola konateľkou distribučnej spoločnosti Filmtopia, s.r.o.. Daniela Chlapíková organizuje filmový seminár 4 živly od roku 2003, od roku 2008 je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia štyri živly a jeho riaditeľkou.

 

Ondrej Starinský -  výkonný riaditeľ, programový koordinátor,  shiping, fundraising

Ondrej Starinský absolvoval Filmovú vedu na VŠMU (2005). Pracoval pre viacero slovenských filmových festivalov ako PR manažér (MFF Bratislava 2010, FIFFBA 2010) a koordinátor dopravy kópií (Art Film Fest 2008 – 2013). Pre film Viditeľný svet zabezpečoval domáce a medzinárodné PR a účasť filmu na filmových festivaloch (2011 – 2012). Deväť rokov pracoval v Nadácii otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) najprv ako koordinátor súťaže Novinárska cena, neskôr ako manažér mediálneho programu. Od mája do decembra 2014 pracoval ako fundraiser v Nadácii Petit Academy, neziskovej organizácii vydavateľstva Petit Press. 4 živly spoluorganizuje od roku 2006, najprv ako koordinátor sprievodných podujatí, neskôr mu pribudla doprava kópií, komunikácia s distribučnými a world sales spoločnosťami ohľadne premietacích práv, čiastočne fundraising a komunikácia s partnermi. Od roku 2015 je štatutárom občianskeho združenia štyri živly a výkonným riaditeľom filmového seminára 4 živly.

 

Zuzana Očenášová – dramaturgia, fundraising

Zuzana Očenášová vyštudovala psychológiu, rodové štúdiá a filmovú vedu. Doktorát získala v odbore Európske štúdiá a politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V rokoch 2001 - 2010 pracovala vo viacerých mimovládnych organizáciách venujúcich sa ľudským právam a právam žien. Odvtedy sa venuje najmä výskumu. V oblasti audiovízie pôsobila ako filmová redaktorka časopisu Vlna a tajomníčka poroty na Art Film Feste. 4 živly organizuje od roku 2000, od roku 2008 do 2015 bola štatutárnou zástupkyňou OZ štyri živly a riaditeľkou filmového seminára.

 

Martin Ciel – hlavný dramaturg

Martin Ciel (Doc., PhD.) pôsobil v SAV, neskôr ako vedúci oddelenia výskumu v Slovenskom filmovom ústave, v súčasnosti ako pedagóg na VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Prednášal v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, či v Minsku. Knižne publikoval odborné publikácie Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011) a rôzne štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch. Pôsobí ako programový poradca niekoľkých medzinárodných filmových festivalov. Podieľa sa na príprave a realizácii filmového seminára 4 živly od jeho začiatkov.

 

Martin  Kaňuch - hlavný dramaturg

Martin Kaňuch je zodpovedný redaktor (knižná produkcia) edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu. Člen edičnej rady SFÚ a koordinátor projektu československých filmologických konferencií. Od roku 1998 šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon. Ako dramaturg a lektor odborných úvodov pôsobí a spolupracuje na projekte filmového seminára 4 živly od jeho vzniku.

 

Silvia Klasová – manažment a dramaturgia Detských 4 živlov

Silvia Klasová absolvovala v roku 2003 odbor Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako spoluorganizátorka filmového festivalu Áčko a ako dramaturgička bratislavských filmových klubov Mladosť a Múzeum. Venovala sa tiež publikačnej činnosti a aktivitám v rámci hnutia filmových klubov. Po absolvovaní školy niekoľko rokov pracovala ako koordinátorka kancelárie MEDIA Desk. V rokoch 2010 a 2011 zastrešovala ako kreatívna producentka pre TV Markíza niekoľko televíznych projektov vo vývoji. Od októbra 2011 pôsobila v TV Nova postupne ako autorka, šéfautorka a od augusta 2013 ako kreatívna producentka denného seriálu Ulice. V roku 1999 založila Letný filmový seminár 4 živly a viedla ho až do roku 2008, zároveň bola štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia štyri živly. Do tímu Letného filmového seminára 4 živly sa po materskej dovolenke vrátila v roku 2012 s projektom Detské 4 živly, ktorý sa stal stabilnou súčasťou filmového seminára.  

 

Peter Gašparík – PR manažér 

Peter Gašparík vyštudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia aj po jeho absolvovaní scenáristicky a dramaturgicky pracoval na viacerých krátkometrážnych filmoch (hraných, dokumentárnych aj animovaných), jeho celovečerným scenáristickým debutom bol horor Zlo (réžia: Peter Bebjak). Na pozícii PR manažéra pracoval pre niekoľko iných filmových podujatí a projektov (Týždeň slovenského filmu, vzdelávacie podujatia pre filmových profesionálov MIDPOINT a FÓRUM, projekty spoločnosti HITCHHIKER Cinema, film Felvidék - Horná zem,...). Pre 4 živly pracuje na rovnakej pozícii od roku 2011. 

 

Dominika Fáberová – produkcia, marketing

Dominika Fáberová absolvovala produkciu a manažment umení na VŠMU v roku 2014. V súčasnosti pôsobí v produkčnej spoločnosti MPhilms ako asistentka producenta. Okrem filmových a televíznych projektov sa venuje produkcii filmových podujatí (FIFFBA, Early Melons, Young Audience Award, Avantura Film Festival Zadar, Týždeň slovenského filmu,...). Od roku 2011 je spoluorganizátorkou vzdelávacieho fóra pre mladých filmárov Visegrad Film Forum.  

 

Simona Hrušovská - produkcia

Absolventka VŠMU, ktorá už počas školy pracovala na viacerých filmových a TV projektoch v rôznych funkciách od asistentky réžie po vedúcu výroby s režisérmi ako Martin Šulík, Peter Krištúfek či Marko Škop. Spoluorganizuje filmové aj hudobné festivaly. S kamarátmi založili neziskovú organizáciu Midl, ktorá už pár rokov organizuje podujatia v Bratislave, napr. Kreatívne ráno, ktoré sa začiatkom septembra 2014 úspešne začlenilo do celosvetovej siete Creative Mornings.

 

Braňo Matis – umelecký návrh a realizácia vizuálu ročníka 2018

Aktuálny vizuál 4 živlov pripravil grafický dizajnér Braňo Matis, ktorý za seba necháva hovoriť viac svoju prácu ako slová. Info: brano-matis-azc4.squarespace.com.