Letný filmový festival 4 živly

Piatok
12. 08. 2016
Kino Akademik
15:00

Masterclass Eduarda Grečnera

Nástup najvýraznejšej mladej generácie slovenského filmu

Päťdesiate a šesťdesiate roky boli v dejinách československej kinematografie obdobím turbulentných zmien. Tvoriť začínala mladá generácia, ktorá dospievala v období po druhej svetovej vojne, plnom entuziazmu a ilúzií o vlastnom poslaní. Generácia ovplyvnená štúdiom na pražskej FAMU, túžiaca po pravdivom zobrazovaní reality, ako ho poznala z projekcií talianskych neorealistických filmov na škole. Princípy realistického zobrazovania však na našom území v časoch raného komunizmu neboli vítané a vzniku filmov, ktoré dnes tvoria zlatý fond domácej kinematografie, predchádzali mnohé úskalia, ústupky a obrovský tlak, ktorému museli tvorcovia čeliť. O tom, ako si najvýraznejšia mladá generácia v dejinách slovenskej kinematografie hľadala spôsoby a možnosti sebarealizácie, ale aj o tom, prečo bol film My z deviatej A v živote jeho režiséra Štefana Uhra prelomový, porozpráva vo svojom masterclasse Eduard Grečner.

Eduard Grečner začal štúdium na pražskej FAMU v odbore réžie, zo zdravotných dôvodov však pokračoval v odbore dramaturgie a scenáristiky. Po štúdiu pôsobil na bratislavskej Kolibe ako dramaturg, scenárista a režisér, ako pomocný režisér sa podieľal na legendárnych filmoch Štefana Uhra My z deviatej A a Slnko v sieti. Jeho vlastným dlhometrážnym režijným debutom bola v roku 1964 snímka Každý týždeň sedem dní, v ktorom zachytil neustály pocit neistoty a strachy svojej generácie z hrozby nukleárneho konfliktu. V roku 1965 nakrútil adaptáciu novely Jaroslavy Blažkovej Nylonový mesiac a v roku 1967 film Drak sa vracia podľa rovnomennej knižnej predlohy Dobroslava Chrobáka. V roku 1968 podpísal výzvu k pasívnej rezistencii k okupácii Československa v auguste 1968 a do roku 1991 potom pôsobil najmä ako dabingový režisér. V deväťdesiatych rokoch nakrútil snímky Pozemský nepokoj (1992) a Jaškov sen (1996), v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici a príležitostný publicista. V roku 2015 mu po názvom Film ako voľný verš vyšla kniha esejí venovaných slovenskej i svetovej kinematografii.