Letný filmový festival 4 živly

Sobota
01. 03. 2014
Art Cafe
17:30

Ambivalentná moc (diskusia)

Revolúcia sociálnych médií priniesla nespočet nových možností. Decentralizovala tok informácií a komunikáciu urobila silnejšou než kedykoľvek predtým. Nedávne znepokojenia súvisiace so získavaním súkromných údajov (data mining) a rozsahom neustáleho dozoru nad online aktivitami, ktoré využívajú platformy sociálnych médií, ukazujú krehkosť demokracie a podnecujú otázky o podstate slobody v informačnom veku. Diskusia, ktorá sa uskutoční v Banskej Štiavnici počas seminára 4 živly, spojí medzinárodných umelcov, teoretikov a praktikov, ktorí predstavia ambivalentnú moc digitálnych sociálnych médií zo svojich pohľadov. Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku.


Autor konceptu a moderátor diskusie:

Kristian Lukić, Bratislava/Nový Sad
Autor, umelec a kurátor. Je spoluzakladateľom Inštitútu flexibilných kultúr a technológií – NAPON v Novom Sade. Pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení. V Novom Sade pôsobil ako programový riaditeľ Centra nových médií - kuda.org - a tiež ako kurátor mediálneho umenia v Múzeu súčasného umenia. Založil skupinu Eastwood – Real Time Strategy Group, ktorá sa zaoberá vytváraním a využívaním počítačových hier pre účely kultúrnej praxe a nových foriem umenia.

Účastníci diskusie:

Vuk Ćosić, Ľubľana
Niekdajší net.artist a ASCII umelec, v súčasnosti žijúci v Ľubľane. Najznámejší je ako priekopník internetového umenia a autor početných net.artových projektov, často pracoval s ASCII (americký štandardný kód pre výmenu informácií). Pôsobil ako spisovateľ, prednášajúci a kurátor, vystavoval, publikoval a kurátorskej činnosti sa venoval aj na medzinárodnej úrovni. Je spoluzakladateľom Nettime, Syndicate, 7---11 a Ljudmila Digital Media Lab.

Dušan Barok, Bratislava
Umelec, spisovateľ a kultúrny aktivista, pôsobiaci v oblasti kritickej praxe na poli softwareu, umenia a teórie. Narodil sa v Bratislave, v roku 2002 absolvoval štúdium informačných technológií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a štúdium Networked Media na Piet Zwart Institute v Rotterdame v roku 2012.

Simone Rafael, Berlín
Šéfredaktorka portálu Netz-gegen-Nazis.de  (Antinacistická sieť), autorka kampaní a tréningov proti nenávistným prejavom a pravicovému extrémizmu. Jej ostatný projekt no-nazi.net monitoruje extrémistické aktivity a stratégie na internete a zameriava sa na prácu s mladými a vytváranie demokratickejšej atmosféry v sociálnych médiách. Študovala žurnalistiku a dejiny umenia v Berlíne.