Letný filmový festival 4 živly

aug 3, 2021

Opatrenia pre bezpečné 4 živly 2021

predpredaj.jpg

V čase konania festivalu 4 živly patrí Banská Štiavnica medzi okresy označené zelenou farbou, nachádzajúce sa vo fáze tzv. monitoringu. Čo to v praxi znamená pre návštevníčky a návštevníkov nášho podujatia? 

- Kapacita priestorov, v ktorých festival prebieha, je obmedzená na 75 %.

- Vstup a pobyt v priestoroch podujatia bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, teda rúško, respirátor či šatka sú povinné. Platí to pre interiéry aj exteriér (amfiteáter). 

- Naši zamestnanci a zamestnankyne budú chránení prekrytými dýchacími cestami, výnimka sa vzťahuje na účinkujúcich počas lektorských úvodov a pózovania pre fotografie pre potreby festivalu.

- V priestoroch festivalu budú k dispozícii prostriedky na dezinfekciu rúk. 

- Preukazovanie sa potvrdením o očkovaní či negatívnym testom pri vstupe na podujatie nie je potrebné. 

- Ako organizátor sme povinní v každej chvíli vedieť preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Takisto sme povinní uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov a návštevníčok po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. V prípade držiteľov a držiteliek cinepassov tieto údaje máme, pri kúpe jednorazových lístkov sme povinní ich od kupujúcich získať. V prípade, že chcete ušetriť čas zadávaním týchto údajov, budeme radi, ak ich prinesiete napísané na ľubovoľnom papieri. 

- Menší počet projekcií je dôsledkom povinnosti medzi premietaniami zabezpečiť vyvetranie a dezinfekciu dotykových plôch kinosál. 

- Prosíme o rešpektovanie pokynov organizačného tímu, vychádzajú z nariadení, ktoré sme povinní dodržiavať. 

- Pre cestujúcich a cestujúce zo zahraničia platí povinnosť registrovať sa pri príchode do systému e-hranica. Táto registrácia je podmienkou pre voľný pohyb bez povinnej dvojtýždennej karantény, teda bez registrácie sa na 4 živly nedostanete. Podrobnosti o príchodoch z jednotlivých krajín nájdete na tejto webstránke

- Všetky ďalšie (štandardné, každoročné) pravidlá vstupov nájdete v sekcii Praktické info

- Podrobnosti o aktuálnych nariadeniach pre kultúrne podujatia nájdete v aktuálnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie pravidiel, tešíme sa na vás!