Letný filmový festival 4 živly

Sobota
01. 03. 2014
Kino Akademik
11:00

Film ako propaganda

Filmová spoločnosť Nástup, pod ktorou sa za slovenského štátu rozbehla domáca filmová produkcia, pokrývala niekoľko oblastí. Okrem pravidelného týždenníka vyrábala aj tzv. kultúrne snímky, ktoré sa tematicky viazali na umenie, ľudovú kultúru, na priemyselné a národohospodárske témy.

Týždenník Nástup, v kinách povinne premietaný ako súčasť komponovaného programu, prinášal väčšinou prevzatý nemecký materiál, doplnený jedným aktuálnym slovenským šotom. Náš výber, zámerne pestro namixovaný, vznikol práve z týchto domácich snímok, 1-3 minútových. Sú tu šoty výraznejšie propagandistické, venované „papalášom“ a veľkej politike, šoty civilnejšie i vyslovene kuriózne.

Týždenníkový výber dopĺňajú dve samostatné snímky: Trvalé svetlá (1940) reprezentujú dobovú verziu dejín „starých Slovákov“, pripomienku „veľkých mužov národa“. Strihový film Svorne napred (1943) vznikol druhotnou montážou týždenníkových šotov. Ide o propagandistickú snímku, parádujúcu úspechy a výdobytky novej štátnosti.

Výber zostavila a uvedie Petra Hanáková.