Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Sobota
12. 08. 2017
Kino Akademik
14:30

Brněnská 16 - blok filmov

Pásmo připravené ve spolupráci s filmovým festivalem Brněnská 16 je věnované víře – a to hlavně víře v nezávislou kinematografii a sílu autorského sdělení. Ať již v jeho drásavé podobě (Choma Brut), v uměřenosti (František), nebo z nadhledu (Přestřih).

Českou (a také slovenskou) nezávislou filmovou tvorbu napojenou na podhoubí kinoamatérství necharakterizuje pouze usilování o „skladbu a řád“, ale i duchovní rozměr. 

U starších snímků filmařů starší generace zůstávala konfese (osobní i náboženská) obvykle skryta za společenskou objednávkou. Proto např. krátký film X+Y (r. TiGr a Ko, 1963) bývá oprávněně primárně nahlížen jako mírová agitka. Pro Josefa Groze (1927 – 2004) ze skupiny TiGr a Ko byl totiž amatérský film jen epizodou v životní cestě směřující k dráze duchovního (v roce 1969 byl vysvěcen na kněze) a na tendenci či interpretaci filmu nemá tato poznámka výraznější vliv. 

Víra ve smyslu osobního tvůrčího vyznání (nikoliv nutně z hlediska náboženské konfese) do amatérského filmu proniká výrazněji začátkem sedmdesátých let spolu s tehdy čerstvě nastupující generací tvůrců (Dražan, Bárta, Čihák, Hvižď), ovlivněných poetikami nových vln. Na formování zázemí měl nepopiratelnou zásluhu filmový střihač a teoretik Josef Valušiak, častý host či porotce filmových festivalů Brněnská 16 a Mladá kamera v Uničově, jenž se kinoamatérům intenzivně věnuje od roku 1973. Valušiakovy analýzy filmů, publikované v 70. a 80. letech v časopise Amatérský film se vyznačují výraznou citlivostí k tehdejší nezávislé tvorbě. Oceňoval žánrové hříčky a zvlášť vyzdvihoval filmy usilující o autorský výraz, o sdělení. Kvůli filmu Petra Hviždě Stínohra neváhal vstoupit do polemického střetu.

V tomto kontextu je pozoruhodná teoretická práce Střihovou skladbou k n-té dimenzi (1993, druhé vydání 2000), kde Valušiak osvětloval střih na příkladech z amatérského filmu, do kterého vkládal víru. Anotace prvních dvou filmů jsou záměrnou citací z Valušiakových časopiseckých reflexí. 

Miloš Henkrich (autor je hlavní dramaturg Brněnské 16)František

Martin Čihák, CS, 1988, 28 min., OV

Půlhodinový snímek inspirovaný životem Františka z Assisi aktualizuje potřebu hledat vždy pravdu a zůstat věrný vlastnímu přesvědčení. Současně vyzdvihuje význam a krásu duševního života před pomíjivostí světských radostí.

Jako předfilm ke snímku bude uveden film Žalm 74.

 

Choma Brut

Pavel Dražan, CS, 1984, 30 min., OV

Proti chladné vycizelovanosti nám autor představuje další ze svých expresivních filmů, hluboký myšlenkou a drsný vyjádřením. Opět poznáváme jeho charakteristický rukopis s kamerou bloudící mezi stromy i mezi přesně vybranými typy komparzu se silným a tragickým osudem a výbornou hudbou.

 

Přestřih

Kryštof Jankovec, CZ, 2012, 13 min., OV

Příběh vášnivého střihače-amatéra, který využívá síly filmu – asociativních schopností střihové skladby – pro manipulaci s realitou a historickými událostmi. Své střihačské schopnosti využije při záchraně sv. Václava před mučednickou smrtí, která je zachycena na 16 mm filmu.