Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Sobota
12. 08. 2017
KC
11:00

Morava, krásna zem - blok filmov

„Co dělat, když je ďábel poražen moravským katolíkem? Jak zpívat, když se duch fašismu rodí z fašanku? Kam jít, když kolem ve špalíru kráčí krojovaní s napíchnutým uzeným na tyči? Druhý díl nekonečného seriálu o Moravě s názvem Morava, krásná zem II nabízí ještě temnější sestup do duše Moravy, který je ale opojný jako mírně delirický stav po loku vína a rozžvýkání hroudy matky země. Vizuálně roztěkaná pouť zaměřená na spodní proudy moravské totožnosti, jejíž ozvěny by nechtěl slyšet ani Friedrich Nietzsche, neboť vínečko a juchání jsou jen skořápkou násilí. Podstata slováctví a pravého slovanství byla sice málem smetena na slovenském zikkuratu, ale chrám moravské kultury a vzdělanosti z produkce AZ-kvízu vše zachrání. Snad navěky.“

Autorská explikace naznačuje sešlost motivů v rámci vizuálního a vypravěčského řezu napříč folklórem, katolicismem či satanismem. Moravou je pro Petra Šprincla společně se scenáristou Lukášem Jiřičkou zejména jihomoravské Slovácko, kdy k lidovým tradicím, symbolům a archetypálnosti kraje nachází dovětky či protiklady v rozličných subkulturách nebo osudech krajanů, kterým je například i jedna z hlavních postav filmu malíř Joža Úprka. V eseji tak vystupují hlavní hrdinové na podkladu reálií, kterými může být prostředí brněnského televizního studia AZ-kvízu podobně jako ovocný sad, hodové kolo, vinohrad či lužní les. Morava, krásná zem II je druhou částí vznikající trilogie věnované tomuto kraji coby nejen geografickému, ale i společenskému tvaru.

Projekce probíhá v rámci cyklu Jiné vize, který vzniká ve spolupráci s olomouckým festivalem PAF a bratislavským periodikem Kinečko. Jiné vize jsou soutěží mapující produkci filmů a videí v České republice (od roku 2007) a na Slovensku (od roku 2016). Petr Šprincl byl společně se svou partnerkou Marii Hájkovou laureátem české edice soutěže v roce 2013 a patří mezi nejvýraznější české tvůrce pohybující se velmi svébytně mezi filmovou a galerijní produkcí.

Martin Mazanec (autor je dramaturg Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc)

  

Morava, krásná zem

Petr Šprincl, CZ, 2015, 30 min., OV

 

Morava, krásná zem II

Petr Šprincl, CZ, 2016, 44 min., OV