Letný filmový festival 4 živly

Téma

Revolúcie?

Šiesty ročník letného filmového seminára venujeme fenoménu, nevyhnutne asociovanému so živelnosťou: revolúciám. program seminára by mal byť podnetom na uvažovanie o podobách a povahách revolúcií, či už v spoločnosti, v umení alebo vo filme. Nesmerujeme k systematickému zmapovaniu prevratov v dejinách kinematografie alebo v dejinách štátu, chceme sa podujať na intuitívnu a živelnú kolektívnu reflexiu o veľkých i marginálnych revolúciách, revolúciách osobných i kolektívnych, násilných i pokojných. zaujímajú nás revolúcie ako nositelia novátorstva, revolty, vzbury proti tradičnému a väčšinovému, ale aj ako patróni outsiderstva, čudáctva, inakosti, bláznivosti, odmietania podrobiť sa štandardu. Revolúcie zvykne charakterizovať novosť, búranie systémov a vytváranie nových. zaujíma nás obrazoborecký princíp ako hnací motor revolúcií, ktorý likvidáciou starých noriem a nastolením nových vedie k deštrukcii revolúcie samotnej i jej iniciátorov. Revolúcie si inštinktívne nárokujú na definitívu – stav stálej novosti. z tohto aspektu sú preto rovnako vizionárske ako naivné.

Keďže téma revolúcií sa v našom živelnom chápaní vzpiera systematickosti, je i výber filmov v istom zmysle intuitívny, nie však náhodný. Neodvíjal sa od presných požiadaviek na naplnenie kritéria revolučnosti, skôr od afektov revolty, novosti a inakosti, ktoré jednotlivé snímky asociujú. Nenárokuje si na štatút reprezentatívnej vzorky prevratných a revolučných bodov v kinematografii. Zahŕňa diela významných filmových avantgárd a ich nástupcov, snímky reprezentujúce nové fenomény v kinematografii, ako aj filmy a tvorcov vymaňujúcich sa z ustálených noriem a raziacich novú cestu. Rovnako sa dotýka i niektorých dejinných revolúcií a rebelov. v ideálnych prípadoch sa línia revolučnosti v umení prelína líniou spoločenskej revolúcie/revolty. Prostredníctvom tohto súboru filmov by sme chceli vyprovokovať otázky týkajúce sa revolúcií a snáď i sprostredkovať niektoré otázky o ich význame a forme.