Letný filmový festival 4 živly

Nedeľa
14. 08. 2016
KC
14:00

Hudobný workshop

Hudobný workshop je novinkou v programe Detských 4 živlov, ktorá má však rovnako ako úspešný animačný worshop ambíciu stať sa ich pevnou súčasťou. Deťom prinesie jedinečnú možnosť vyskúšať si jeden zo spôsobov tvorby hudby k filmu, tvorbu v prostredí skupiny, všetko pod vedením skúsených lektorov – hudobníkov. Deti tak majú možnosť vyskúšať si synergiu tvorivého procesu a vzájomné prepojenie dvoch umení – filmu a hudby. Nie je nutné, aby deti vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj, súčasťou „ozvučenia“ filmu môžu byť aj rôzne ruchy, zvuky... Výslednú skladbu budú deti prezentovať naživo spolu s premietaním krátkeho filmu, ku ktorému skladba vznikla – samozrejme za prítomnosti publika. Obrazový záznam „koncertu“ bude neskôr spracovaný a prezentovaný online. Z kapacitných dôvodov je workshop určený len vopred prihláseným účastníkom.
 
O lektoroch hudobného workshopu
 
Tono Gúth
Vyštudoval odbor sociálna práca na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom, lektorom a riaditeľom Etnobubnovej školy Rytmika, zakladateľom a výkonným riaditeľom občianskeho združenia Zvuky cez ruky, ktoré sa zameriava na medzinárodné alternatívne hudobné a muzikoterapeutické projekty. Spoluzakladal a dodnes pôsobí v hudobnej skupine La3no Cubano. Od roku 2002 sa vzdeláva v oblasti hudobnej pedagogiky a muzikoterapie na rôznych európskych inštitútoch. Od roku 2012 spolulektoruje muzikoterapeutický výcvik s poprednými českými muzikoterapeutmi.
 
Ján Boldiš
Absolvoval klasické pedagogické vzdelanie na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študoval perkusie v Berlíne. Tradičný lektor Etnobubnovej školy Rytmika, zakladateľ a koordinátor projektu Slovenského sambového orchestra. Je členom skupiny La3no Cubano a pracuje v rôznych hudobných projektoch na  Slovensku. Okrem perkusií hrá na saxofón.
 
Paula Pelić
Lektorka Rytmiky pre deti v rámci rôznych projektov Etnobubnovej školy Rytmika.