Letný filmový festival 4 živly

mar 23, 2016

2% pre 4 živly

Snímka obrazovky 2016-03-23 o 18.35.14.png.jpg
Občianske združenie štyri živly si Vás dovoľuje požiadať o 2% z Vašich daní. Podporiť nimi môžete organizáciu filmového seminára 4 živly v Banskej Štiavnici. Záujem o jeho zimnú aj letnú verziu z roka na rok rastie a stúpajú tak náklady, ktoré príprava podujatia nevyhnutne vyžaduje. Vďaka Vašej podpore budeme môcť aj tento rok pripraviť nielen filmový a sprievodný program letného seminára na tému MLADOSŤ, ale aj program Detských 4 živlov pre najmladšiu generáciu účastníkov a ich rodičov.

AKO NA TO? 

1. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Do týchto kolóniek vypíšte nasledujúce údaje:

občianske združenie štyri živly, Novackého 2, 841 04 Bratislava / IČO: 31813291 / Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2016) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


2. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO (časť IV. kolónka 3)


3. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. 2016. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.


4. Stiahnite si a vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – doručte najneskôr do 30. 4. 2016 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska.


5. V prípade, že ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete nám venovať 3% z vašich daní. K daňovému priznaniu alebo k vyhláseniu o poukázaní 2% pripojte nasledujúce tlačivá – Potvrdenie od vysielajúcej organizáciePotvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.