Letný filmový festival 4 živly

Tri vrecia cementu a živý kohút

Snáď najslužobnejší a preto aj najmenej známy z filmov „rebela“ Juraja Jakubiska je filmom o skrotení rebela. Pôvabná súdružka vedúca (Zuzana Jezerská) zakladá kdesi na vidieku socialistický klub mládeže s úmyslom „znormalizovať“ tu zvyšky hipisáckej frajeriny. Žánrovo bude film asi najskôr agitkou, v ktorej však veľmi kuriózne „vyplávali na povrch“ mnohé z neduhov Jakubiskovej tvorivej metódy. Socialisticko-surrealistická „poetika“ tohto filmu spája nespojiteľné, prekonáva neprekonateľné, myslí nemysliteľné... (napríklad preteky v otváraní kofol zubami). Ide o jeden z najbizarnejších filmov slovenskej hranej produkcie ever made.

Tri vrecia cementu a živý kohút (Juraj Jakubisko, CSK, 1976, 43 min., OV)

Film bude uvedený spolu so snímkou Jarmok márnosti. Blok zostavila a uvedie Petra Hanáková, filmová historička, teoretička umenia a kurátorka. 

Petra Hanáková
Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK a bakalársky tiež Filmovú vedu na VŠMU. Pracovala na Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav (napr. Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra, SNG). Je spoluautorkou knižného profilu o Pedrovi Almodóvarovi, monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart 2010).