Letný filmový festival 4 živly

Téma

HRA

1. Hra je reprezentácia imaginárneho vzťahu jednotlivcov k realite za účelom jej usporiadania.

2. Usporiadanie sa deje stanovením pravidiel, na ktorých sa musíme dohodnúť.

3. Dohoda je nevyhnutná preto, aby sme vedeli, akú hru hráme.

4. Hráme hry s koncami, ktoré sú nepredvídateľné.

5. Nepredvídateľnosť je to, čo nás na hre baví.*

6. Baviť sa je ľudské, ale zvieratá to tiež majú radi. 

7. Radi sme o krok pred spoluhráčom.

8. Zo spoluhráča sa môže nečakane vykľuť protivník. 

9. Protivný chaos.

10. Chaos reality chceme usporiadať pravidlami hry.

11. Hra je hra.

* Baví nás aj porušovanie pravidiel, čo je podstatou umenia. Toto je poznámka porušujúca pravidlo.