Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Piatok
07. 08. 2015
Kino Akademik
12:30

ZMYSLY.SK

Poznačení tmou
Melancholický film, venovaný slepým deťom a spoznávaniu (pre nich) neviditeľného sveta.
(Štefan Uher, CSR, 1959, 17 min., OV)

Rozhovor
Civilný film o každodennom živote slepého intelektuála, univerzitného asistenta a jeho peripetiách vo svete vidiacich. Film je rámcovaný magnetofónovým záznamom rozhovoru, v podstate intímnou spoveďou mladého muža, ktorému strata zraku umocnila ostatné zmysly.  
(Otakar Krivánek, CSR, 1963, 21 min., OV)

Ticho
Film o nepočujúcom tridsiatnikovi, o jeho možnostiach, snoch a vzdore. Komentárovú stopu, vnútorný hlas mladíka šepkajú detské hlasy, pričom kamera ho sníma frontálne a už s istým ironickým odstupom, avizujúcim estetiku nasledujúcej vlny dokumentu. 
(Martin Šulík, CSR, 1988, 13 min., oV)        

Voda a práca
Drevený mlyn ako experimentálny zvukový stroj, hudobný nástoj, generátor zvuku...
(Martin Slivka, CSR, 1963, 9 min., OV)

 

REKLAMY: 

Dnes v ponožkách
Reklama na „pedikúrnu“ kozmetiku v rytme twistu.
(Pavel Miškuv, CSR, 1963, 2 min., OV)

Akcia BL.
Anti-hipsterská reklama na holiacu kozmetiku.
(Florián Andris, CSR, 1959, 2 min.)

Hrášková princezná
Reklama na moderné ľahké paplóny.
(Pavel Miškuv, CSR, 1960, 3 min.)

Dimitrij Plichta: Jeanette novomanželkou
Reklama na zeleninové polotovary a instantné polievky pre šikovnú gazdinku v štýle nemého filmu.
(Dimitrij Plichta, CSR, 1963, 2 min.)

Vináreň Horné Orešany
Turistická upútavka na novú reštauráciu a vináreň v Malých Karpatoch.
(Štefan Ondrkal, CSR, 1966, 6 min.)

---

Blok zostavila a uvedie Petra Hanáková. 

Petra Hanáková

Petra Hanáková vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a filmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Pôsobí ako teoretička umenia, filmová kritička a historička, zameriava sa najmä na slovenskú kinematografiu. Je autorkou monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (2010). V súčasnosti je tiež kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii.